Tuesday, August 23, 2011

Re: सावधान (एक मूर्ख आणि दुसरा मेंटल )

te swapnil la kalayla pahije
evdhi sagali lok chuk ani ha ekta barobar?


bakichya lopnache konashihi bhandan nahiye hach ikde tikde bhik magat asto

2011/8/24 Vinayak Patil (विनायक पाटील) <vinayak3d@gmail.com>
लाज वाटली पाहिजे तुम्हाला स्वताला मराठी बोलता आणि मराठी माणसांची तुम्हीच बदनामी करता हा ग्रुप कवितांचा आहे कि भांडणांचा .

तुम्हाला भांड्याचे असेल तर आपल्या मेल वर भांडा उगाच दुसऱ्यांना त्रास देउ  नका 

आणि कोणाची हि बदनामी तर नाहीच नाही प्रत्येकाला personal लाइफ आहे त्यात ढवळा ढवळ करू नका please

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Marathi Manase" group.
To post to this group, send email to marathi-manase@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to marathi-manase+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/marathi-manase?hl=en.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Me Mumbaikar" group.
To post to this group, send email to memumbai@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to memumbai+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/memumbai?hl=en.

No comments:

Post a Comment