Tuesday, August 23, 2011

{Me Punekar} Re: सावधान (एक मूर्ख आणि दुसरा मेंटल )

te swapnil la kalayla pahije
evdhi sagali lok chuk ani ha ekta barobar?


bakichya lopnache konashihi bhandan nahiye hach ikde tikde bhik magat asto

2011/8/24 Vinayak Patil (विनायक पाटील) <vinayak3d@gmail.com>
लाज वाटली पाहिजे तुम्हाला स्वताला मराठी बोलता आणि मराठी माणसांची तुम्हीच बदनामी करता हा ग्रुप कवितांचा आहे कि भांडणांचा .

तुम्हाला भांड्याचे असेल तर आपल्या मेल वर भांडा उगाच दुसऱ्यांना त्रास देउ  नका 

आणि कोणाची हि बदनामी तर नाहीच नाही प्रत्येकाला personal लाइफ आहे त्यात ढवळा ढवळ करू नका please

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Marathi Manase" group.
To post to this group, send email to marathi-manase@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to marathi-manase+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/marathi-manase?hl=en.

--
<º))))><.•´¯`•. (मी पुणेकर..आम्ही पुणेकर..) ¸.•´¯`•.¸><((((º>
तुम्हाला हे पत्रं मिळाले आहे कारण तुम्ही "मी पुणेकर.. आम्ही पुणेकर" या टोळीचे मानद सभासद आहात.
-----------------------------
टोळीचे नियम पुढीलप्रमाणे:
-----------------------------
1. टोळीचा कुठलाही सभासद जाहीरातीची किंवा निकामी पत्रे पाठवणार नाही.
2. टोळीचा कुठलाही सभासद अश्लिलता, जात, धर्म या बाबतीत चर्चा करणार नाही.
3. अश्लिल शब्दप्रयोग करण्यास सक्त मनाई आहे.
4. टोळीमधे व्यक्त केलेली मते किंवा द्रुष्टीकोन यास "मी पुणेकर.. आम्ही पुणेकर" टोळी जबाबदार राहणार नाही.
आपली पत्रे पुढील पत्त्यावर पाठवा.
आमचा पत्ता : mepunekar@googlegroups.com
---------------------------------------------------------------------------
<º))))><.•´¯`•. (मी पुणेकर..आम्ही पुणेकर..) ¸.•´¯`•.¸><((((º>

No comments:

Post a Comment