Sunday, August 28, 2011

[Marathi_Katha] " आजची नववधू"

 

 " आजची नववधू"
           नववधू प्रिया मी घाबरते ।ध्रु।
              साडी नेसणे मला न जमते ॥ नववधू...
         नको मला ती शालू पैठणी । 
                सलवार कमिज अन ती ओढणी॥
        बर्मुडा अन टॉप घालूनी ;
              सांग सख्या कशी मी दिसते॥ध्रु॥१॥
        अरे तुरेचे ते आपुले बोलणे।
             आहो जाहो आदराने म्हणणे॥
      पदर डोक्यावर घेऊन वावरणे;
            सख्या मला ते मुळी ना जमते॥ध्रु॥२॥
     पदर धरुनी उगी लाजणे।
           पदरा आडूनी लाडिक बघणे॥
    रुसण्याचे ते नाटक करणे;
           असे सख्या मज मुळी ना कळते॥ध्रु॥३॥
   नको कपाळा कुंकू लावणे।
          गळ्यात मंगळसूत्राचे लोढणे ॥
   हातात बांगड्या हिरव्या भरणे;
         सख्या मला ते मुळी ना शोभते॥ध्रु॥४॥
 
  विनोद  
९८२२४१९७८८  

__._,_.___
Recent Activity:
MARKETPLACE
A bad score is 598. A bad idea is not checking yours, at freecreditscore.com.
.

__,_._,___

No comments:

Post a Comment