Tuesday, August 23, 2011

Re: { Marathi kavita } ग्रुप ची भेट

 

dear vijay, a simple solution. ask one of the girls to take the initiative.
 
Best regards,
 
Raju


From: www.vijaykudal.com <vijay.kudal@gmail.com>
To: kavyatarang@yahoogroups.com; tphitp@googlegroups.com; marathi-vishwa@googlegroups.com
Sent: Monday, 22 August 2011 5:29 PM
Subject: { Marathi kavita } ग्रुप ची भेट

 
मित्रानो
 आपला ग्रुप आता ५ वर्षाचा होत आला ,आधी  आपण खूप मीट भर वायचो ,कवी संमेलन करायचो,ग्रुप च्या जुन्या  ई मेल्स नक्की बघा
सध्या मात्र सांगण्यास दुख होत आहे मी ग्रुप आपला सुस्तावत चालला आहे ,मे महिन्यात मुंबई मध्ये मीट जाहीर  केली सुमारे १६ जणांनी आयोजक म्हणून नाव नोंदवले पण आले कोणी नाहे

जेव्हा आपल्या ग्रुप मध्ये एखाधी मुलगी ई-मेल करते तेव्हा  एका तासात तिला १०० चाट रेक़ुएस्त येतात असे माहिते पडली आहे ,पण मीट भरवण्या सारख्या कामात आपल्या ग्रुप चे हिरो लोक सहभाग करू नाही शकत हे बघून माझे आयुष्य धन्य झाले

काय आपल्या ग्रुप मध्ये ( मी सोडून ) एक पण जबाबदार व्यक्ती नाही जी साफ मनाने मराठी लोकांची एकी इच्छित आहे ?__._,_.___
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Group Policies (Amended March 04, 2007)

1) All mails are subjected to moderation. This may cause some trivial delay in posting your mails. Please bear with us.

2) Please do not post any advertisements (matrimonial ads, mails publicizing other groups etc.) on this group.

3) Please be cautious while sending any attachments or forwards. When you send forwards, we request you to retain only the relevant content of the mail, which you are forwarding. Also edit the subject giving a proper subject to the mail discarding unwanted matter. This will make the mail neat and legible.

4) Appreciation of mails sent by members should be directed to the senders personal email address and not on the group.

5) Not all forwards will be approved. Only forwards with some novelty will be approved. To give an example, forwards containing PowerPoint slides. Some slides contain only sceneries, pictures of cute dogs/ cats, babies, mountains, flowers etc. Such forwards will not be approved.
.

__,_._,___

No comments:

Post a Comment