Friday, August 19, 2011

[Marathi Songs] " मी अण्णा हजारे आहे " 18+

साठे बाईनी period चुकवल्याबद्दल दिपुला फैलावर घेतला,
साठे बाई : मूर्ख, परीक्षा जवळ आलीय, तुला माहित आहे period च महत्व?
दिपु : होय,
साठे बाई (फणकाऱ्याने) : सांग बर...
दिपु : मागे एकदा माझी मोठी बहिण आईला म्हणली कि तिचा period मिस झाला,
...हे कळल्यावर आईला घाम फुटला, बाबांना हृदय विकाराचा धक्का बसला, आणि आमचा driver पळून गेला...
साठे बाई गार झाल्या होत्या.

--
" मी अण्णा हजारे आहे "
" वंदे मातरम"
"भारत माता कि जय "
"जय हिंद "
" जय महाराष्ट्र"
मित्रानो काही तांत्रिक कारणाने आपल्या ग्रूप चा फोटो बदलू शकत नाही. तुम्ही सगळे समजून घ्याल हीच अपेक्षा
" मी मराठी - मित्रमराठी "

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Marathi Songs" group.
To post to this group, send email to marathi-songs@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to marathi-songs+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/marathi-songs?hl=en.

No comments:

Post a Comment