Wednesday, August 17, 2011

{ Marathi kavita } Fwd: आमच रोज एका नवीन मुलीवर प्रेम जड़ते

 
आमच रोज एका
नवीन मुलीवर प्रेम जड़ते
आज हिच्यासाठी धड धड लेले ह्रदय
उदया तिच्यासाठी धड धड ते !!!१
एखादी चिकनी दिसलीच की
लगेच आम्ही ओळख काढतो,
आणी ओलखिचा मामला मग
दोनच दिवसात दिलापर्यंत पोहोचवतो....!!!!
पण साला आमच्या प्रेमाला,
कधी होकराच मिळत नाही..
एवढे प्रयत्न करूँ साला ,
एक पोरगी पटत नाही....!!!१
अहो तिला पटव न्या साठी,
आम्ही काय काय प्ल्यान आखतो.
पॉकेट मनितले ५०० रुपये
खास तिच्यासाठी ठेवतो
पण साला प्रत्येक वेळी हे
प्ल्यान चक्क फसतात
बिलापरी बिल ही जाते
अणि मित्रही आमच्यावर हसतात...!!!!१
आम्ही तसले धोकेबाज नाही
मुलीना फसवन्याचा धंधा आमचा नाही
पण एक जर नाही म्हणाली तर
दुसरिची वाट का पहु नए...!!!!!१

अत आमच्या प्रेमाला
नकार झाले लाई
आता कोणी नाही म्हणले
तरी हसू येई.....!!!

अहो प्रेम भंगात RADNARYA प्रत्येकाला
याच नवल वाटत
तिच्या नकारावर आम्हाला हसताना पाहून
यांच्या तोंड्च पानी पळत...!!!!
तश्या कॉलेज मधल्या मुली,
नेहमीच असतात खास.
त्यांचे ते अमेरिकन कपडे,
अणि सेंट चा सुवास.

त्यांच्या अश्या राह्न्यामाग्चा
उद्देश आम्ही जानतो
म्हणुन आम्ही रोज एका नवीन मुलीच्या प्रेमात पडतो ....!!!!

__._,_.___
Recent Activity:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Group Policies (Amended March 04, 2007)

1) All mails are subjected to moderation. This may cause some trivial delay in posting your mails. Please bear with us.

2) Please do not post any advertisements (matrimonial ads, mails publicizing other groups etc.) on this group.

3) Please be cautious while sending any attachments or forwards. When you send forwards, we request you to retain only the relevant content of the mail, which you are forwarding. Also edit the subject giving a proper subject to the mail discarding unwanted matter. This will make the mail neat and legible.

4) Appreciation of mails sent by members should be directed to the senders personal email address and not on the group.

5) Not all forwards will be approved. Only forwards with some novelty will be approved. To give an example, forwards containing PowerPoint slides. Some slides contain only sceneries, pictures of cute dogs/ cats, babies, mountains, flowers etc. Such forwards will not be approved.
MARKETPLACE
From a bad 598 to 830 best, where's your score? freecreditscore.com.
.

__,_._,___

No comments:

Post a Comment