Friday, August 19, 2011

Re: { Marathi kavita } सावध सावध सावध

 

अरे बापरे !! प्रत्येक ग्रुप मधून तक्रार आहे त्याच्या बद्दल...पण आमच्या मराठी युवा मध्ये काहीच नाही केलं आजवर.. आणि त्याचा स्वताचा एक ग्रुप पण आहे 'मराठी मित्र' ह्या नावाने... त्याने माझी देखील ऑन लाईन बदनामी केली आहे एकदा खूप... पण शेवटी माफी मागितली.... सावधान राहा ह्या माणसापासून....

१९ ऑगस्ट २०११ ४-५० pm रोजी विश्व <tumcha.vishwa@gmail.com> ने लिहिलेः
 

मित्रानो

स्वप्निल म्हात्रे ह्या नावाने एक वक्ती पासुन सावध राहावे

 

पुर्य पिथिका

हि व्यक्ति मि मराठी ह्या ग्रुप वर धुमाखुळ घालत होती इथे नेहा नाच्य मुलिला ह्याने बराच त्रास दिला

पुरावा :- http://groups.google.com/group/meemarathi/browse_thread/thread/f1cac1f9b1c23cd5/42376ddcd6b9b973?lnk=gst&q=mhatre#42376ddcd6b9b973

 

नंतर माझ्या मराठी विश्व ह्या ग्रुप वर हे व्यक्ती उगवली,आल्या आल्या मला ह्याच्या तक्रारी येउ लागल्या ,मोडरेतर चे कर्तव्य बजावत मि ह्याला बेन केले

http://groups.google.com/group/marathi-vishwa/search?group=marathi-vishwa&q=banned&qt_g=Search+this+group

 

नंतार एका आठवड्यात मराठी युवा वरुन पण त्याला काढण्यात आले

http://groups.google.com/group/marathiyuva/browse_thread/thread/f826566bc7e8b904/1b17222d2de55778?lnk=gst&q=banned#1b17222d2de55778

 

जेव्हा ह्याला कळाले कि आपल्याला काळे कुत्रे विचारत नाही ,सौ चुहे खाके बिली हज्को चली प्रमाणे त्याला समाजीक कार्य कराय्चा पुळका आला,पन स्वतच्या बळावर जमत नसलयाने काव्य तरंग ह्या जुन्या ५००० सद्स्य असलेल्या ग्रुप वर त्याने तसे आवहन केले,ग्रुप ओनर ला त्याचि काली बाजु माहेत नसल्याने आधी अनुमोदन दिले असले तरी हा मानुस अस्तनिला निखारा आहे व विश्वास ठेवण्या लायक नाही हे स्वत ग्रुप ओनर ने सगळ्यान्न मेल; करुन सांगीतेले

 

सदर व्यक्ति हि आगीत तेल ओतणे व राजकारण प्रिय असल्याने ज्याना वादावादी आवडते त्यानीच अशा लोकांच्या जवळ राहावे
--

--
वरिल संपूर्ण साहित्य "मराठी युवा" गुगल  ग्रुप मधून.. जोडण्यासाठी भेट द्या :
Google Groups
मराठी युवा

भेट द्या आणि जॉईन करा : http://groups.google.com/group/marathiyuva/

__._,_.___
Recent Activity:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Group Policies (Amended March 04, 2007)

1) All mails are subjected to moderation. This may cause some trivial delay in posting your mails. Please bear with us.

2) Please do not post any advertisements (matrimonial ads, mails publicizing other groups etc.) on this group.

3) Please be cautious while sending any attachments or forwards. When you send forwards, we request you to retain only the relevant content of the mail, which you are forwarding. Also edit the subject giving a proper subject to the mail discarding unwanted matter. This will make the mail neat and legible.

4) Appreciation of mails sent by members should be directed to the senders personal email address and not on the group.

5) Not all forwards will be approved. Only forwards with some novelty will be approved. To give an example, forwards containing PowerPoint slides. Some slides contain only sceneries, pictures of cute dogs/ cats, babies, mountains, flowers etc. Such forwards will not be approved.
MARKETPLACE
A good Credit Score is 720, find yours & what impacts it at freecreditscore.com.
.

__,_._,___

No comments:

Post a Comment