Saturday, August 20, 2011

[Marathi_Katha] गोडवा सासू सुनेतिल खास होता

 

गोडवा सासू सुनेतिल खास होता
चांदणे होते खरे की भास होता
का म्हणे सासूस आई सून, कळले
साखरेतुन कारल्याचा घास होता
शांत असतो, बायको वागो कशीही
राग येण्या तो कुठे दुर्वास होता?
वाघ होता तो जरी कार्यालयीचा
बायकोचा तो घरी तर दास होता
बोलते कृत्त्यातुनी,मज छान कपडे
आणले पोळ्यास हा उपहास होता
ती जरी बाहूत होती, मैत्रिणींचा
पाहिला स्लाईड शो, फर्मास होता
गैर का "निशिकांत" आहे राग त्यांचा?
सभ्य तू असशील ठरला भास होता
 

__._,_.___
Recent Activity:
MARKETPLACE
A bad score is 579. A good idea is checking yours at freecreditscore.com.

Stay on top of your group activity without leaving the page you're on - Get the Yahoo! Toolbar now.

.

__,_._,___

No comments:

Post a Comment