Thursday, August 18, 2011

[Marathi Songs] " मी अण्णा हजारे आहे " बायकांचे नखरे...जे तुम्ही सांगणार..ते.

बायकांचे नखरे...जे तुम्ही सांगणार..ते.
नवरा: आज जेवायला काय बनवशील?
बायको: जे तुम्ही सांगणार ते.
नवरा: वरण भात बनव
बायको: कालच तर बनवलं होतं ते
नवरा: मग भाजी आणि चपाती बनव
बायको: मुलं नाही खात ते
नवरा: मग छोले आणि पुरी बनव
बायको: मला ते जड वाटतंय
नवरा: अंड्याची भुर्जी बनव
बायको: आज गुरुवार आहे
नवरा: पराठे?
बायको: रात्री कोणी पराठे खत का?
नवरा: चल हॉटेल मधूनच मागउ
बायको: रोज रोज हॉटेलचं खाणं बरं नाही
नवरा: कढी आणि भात?
बायको: दही नाही आता
नवरा: इडली-सांबर?
बायको: त्यात वेळ लागेल आता, आधीच सांगायचं नाही का
नवरा: चल ठीक आहे म्यागीच बनव, त्यात वेळ नाही लागत
बायको: ते काही जेवण आहे?
नवरा: मग आता काय बनवशील?
बायको: जे तुम्ही सांगणार..ते...

--
" मी अण्णा हजारे आहे "
" वंदे मातरम"
"भारत माता कि जय "
"जय हिंद "
" जय महाराष्ट्र"
मित्रानो काही तांत्रिक कारणाने आपल्या ग्रूप चा फोटो बदलू शकत नाही. तुम्ही सगळे समजून घ्याल हीच अपेक्षा
" मी मराठी - मित्रमराठी "

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Marathi Songs" group.
To post to this group, send email to marathi-songs@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to marathi-songs+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/marathi-songs?hl=en.

No comments:

Post a Comment