Wednesday, August 24, 2011

[Marathi Songs] <-- tphitp:4674 -- > Re: आपल्या ग्रुप ची भेट ,कशी कुठी केव्हा

mumbai
 
Chandan.Takawale

2011/8/24 www.vijaykudal.com <vijay.kudal@gmail.com>
शेवटी बर्याच गदारोळा नतर आपण भेट घ्याचे फ़ाइअनल केलेय

आता भेट शनिवारी घ्याचे कि राविवारी ?
पुणे ,मुंबई कि अजून कुठे ?


हे सगळे तुम्ही ठरवाआज बुधवार ,गुरुवारी परंत वरचे २ प्रश्न तुम्हीच  सोडवायचे आणि मला <www.vijaykudal.com@gmail.com>,   ला मेल करा


शुक्रवारी भेट जाहीर करू ,कृपया मेल करताना आपला मोबाईल क्रमांक पण सांगा ,नेट वरच्या फेक प्रोफ़ाईल चा वीट आला आहे

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kavyatarang-marathi-kavita" group.
To post to this group, send email to kavyatarang-marathi-kavita@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to kavyatarang-marathi-kavita+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kavyatarang-marathi-kavita?hl=en.--
IIआपला शुभेछुकII
   
चंदन ताकवले
************************************
प्रत्येकाला एक आभाळ असावं
कधी वाटलं तर भरारण्या साठी
प्रत्येकाला एक घरटं असावं
संध्याकाळी परतण्यासाठी.
************************************

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "tphitp" group.
To post to this group, send email to tphitp@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to tphitp+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/tphitp?hl=mr.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Marathi Songs" group.
To post to this group, send email to marathi-songs@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to marathi-songs+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/marathi-songs?hl=en.

No comments:

Post a Comment