Friday, August 19, 2011

[Marathi Songs] " मी अण्णा हजारे आहे " Fwd: क्वालिटी इंजिनियरएक क्वालिटी इंजिनियर एका साधारण घरातल्या मुलीबरोबर लग्न करतो,
दोन वर्षानंतर तो लग्नाच्या त्रासाला कंटाळून आपल्या सासर्‍यला पत्र लिहतो ...
" आपले प्रोडक्ट माझ्या मागण्या पूर्ण करू शकत नाही "

चतुर सासरा पत्र वाचून आपल्या जावयाला उत्तर पाठवतो :
" आता वॉरेंटी एक्सपायर झाली आहे, माल बनविनार्‍या कंपनीचा यात काही दोष नाही "

--
" मी अण्णा हजारे आहे "
" वंदे मातरम"
"भारत माता कि जय "
"जय हिंद "
" जय महाराष्ट्र"
मित्रानो काही तांत्रिक कारणाने आपल्या ग्रूप चा फोटो बदलू शकत नाही. तुम्ही सगळे समजून घ्याल हीच अपेक्षा
" मी मराठी - मित्रमराठी "

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Marathi Songs" group.
To post to this group, send email to marathi-songs@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to marathi-songs+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/marathi-songs?hl=en.

No comments:

Post a Comment