Tuesday, August 23, 2011

मैत्री कशी असावी ???


 

मैत्री कशी असावी ???
जी कधीही पुसली न जावी...
जशी रेघ काळ्या दगडावरची...
कोणतही वातावरण पेलवणारी...
एखाद्या लवचिक वेलीसारखी...

कुठेही दडली तरी अस्तित्व दाखवणारी...
कुठेही चमकणा-या हि-यासारखी...
थोड्याश्यावर न भागणारी...
दुष्काळात तहानलेल्या मनसासारखी...

पवित्रतेने परिपूर्ण अशी...
देववरची फुले जशी...

कधीही न संपणारी...
विशाल सागरासारखी...
सतत बरोबर असावी...
शरीराच्या प्रत्येक अवयवासारखी...

तुटली तरी कायम आठवणीत असणा-या...
आयुष्यातल्या सोनेरी क्षणासारखी.......

मैत्री अशी असावी...
प्रत्येक तासाला, क्षणात बदलणारी...
मनाला तजेला देणारी...
कधीही न मरणारी...
अमर झालेल्या जिवासारखी.........
 
 
 
Regards
 
09860431926
 
 

No comments:

Post a Comment