Sunday, July 10, 2011

{ Marathi kavita } आता आत बाहेर जळत रहातो पाऊस

 

पाऊस

Friday, July 17th, 2009 | Uncategorized, नवकवी

आता आत बाहेर जळत रहातो पाऊस
पुन्हा जखमा ओल्या करत रहातो पाऊस

तुझ्या आठवात कधी तुझ्या विचारात
गाणं तेच तेच म्हणत रहातो पाऊस

चाहूल न लागे , जोवर तुझ्या पावलांची
कसा नभातच झुरत रहातो पाऊस

किती तुज स्पर्शिल्या, अन किती पळ हुकल्या
हिशेब धाराधारांचा करत रहातो पाऊस

तुला न्यायचे पार त्या ढगांचा गावी
कल्पनेत आतल्या आत भिजत रहातो पाऊस

पण पाहुन तव हात , हातात माझ्या
कसा डोंगरा आडूनच परत जातो पाऊस

सोडून तू गेलीस मज, त्या दिवसापासून
मृगातच हस्तासारखा पडत रहातो पाऊस

तुला निभवता नाही आले प्रेम त्या फुलाचे
चिखल चेहर्यावर उडवत रहातो पाऊस

अरे आता बरसणे नाही रे पूर्विसारखे
पांपण्यांवर मेघ ठेवून रडत रहातो पाऊस

Related Posts:

  • पाऊस आता आत बाहेर जळत रहातो पाऊस पुन्हा जखमा ओल्या करत रहातो ...
  • आला पह्यला पाऊस [slider title="आला पह्यला पाऊस - Click Here"] [ad#co-1] आला पह्यला पाऊस शिपडली भुई ...
  • पाऊस त्याला पाऊस आवडत नाही,तिला पाऊस आवडतो. ढग दाटून आल्यावर तो तिच्या ...
  • आवडेल मलाही पाऊस व्हायला आवडेल मलाही पाऊस व्हायला... आवडेल मलाही पाऊस व्हायला... न सांगता तुझ्या भेटीला ...
  • आवडेल मलाही पाऊस व्हायला आवडेल मलाही पाऊस व्हायला ... न सांगता तुझ्या भेटीला यायला ... धुंद ...
  • पाऊस असा रुणझूणता पाऊस असा रुणझूणता पैंजणे सखीची स्मरली पाऊस भिजत जाताना चाहूल विरत गेलेली ओले ...
  • पुन्हा ढग दाटून येतात पुन्हा ढग दाटून येतात, पुन्हा आठवणी जाग्या होतात तिचे माझे सारेच ...
  • पाऊस कधीचा पडतो पाऊस कधीचा पडतो... पाऊस कधीचा पडतो, झाडांची हलती पाने हलकेच जाग मज ...
  • पाऊस पाऊस नसतोच कधी खरा पाऊस ते असतं फक्त आपलं म्हणणं नाही तर त्याला ...
  • मन पाऊस पाऊस गार वारा हा भरारा, नभं टिपूस टिपूस रानी वनी, पानोपानी, मन ...

Tags: misc

 

__._,_.___
Recent Activity:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Group Policies (Amended March 04, 2007)

1) All mails are subjected to moderation. This may cause some trivial delay in posting your mails. Please bear with us.

2) Please do not post any advertisements (matrimonial ads, mails publicizing other groups etc.) on this group.

3) Please be cautious while sending any attachments or forwards. When you send forwards, we request you to retain only the relevant content of the mail, which you are forwarding. Also edit the subject giving a proper subject to the mail discarding unwanted matter. This will make the mail neat and legible.

4) Appreciation of mails sent by members should be directed to the senders personal email address and not on the group.

5) Not all forwards will be approved. Only forwards with some novelty will be approved. To give an example, forwards containing PowerPoint slides. Some slides contain only sceneries, pictures of cute dogs/ cats, babies, mountains, flowers etc. Such forwards will not be approved.
.

__,_._,___

No comments:

Post a Comment