Sunday, July 10, 2011

{ Marathi kavita } ♥ तुझ्या नंतर मी आता दुसरी मुलगी शोधतो आहे ♥

 

तुझ्या नंतर मी आता दुसरी मुलगी शोधतो आहे

Posted on December 2, 2007 by मराठी कविता marathi kavita

Tweet

एक वर्षभर माझ्यावर केलेल्या प्रेमाबद्दल

आभार तुझे मानतो आहे
तुझ्या नंतर मी आता
दुसरी मुलगी शोधतो आहे

तु सुद्धा आता
दुसरा कुनी शोधला असशील
रोज रोज त्याला
माझ्यासारखा पिळला असशील

तुला माहीत आहे
प्रेमासाठी किती STRUGGLE करावा लागतो
एका मुलीला पटवायला
किती घाम गाळावा लागतो

तुला लिहीलेल्या प्रेमपत्रांची
आजही आठवन ताजी आहे
पुढचे प्रेम करायला
मला त्यांची गरज आहे

आपल्या प्रेमापायी तुला दिलेले
सर्व GIFT सुद्धा हवे आहे
अर्ध्या किंमतीत सुद्धा त्यांना
विकत घ्यायला मी तयार आहे

तुझ्यावर केलेला सर्व खर्च
आजही माझ्याकडे तयार आहे
CHECK
घ्यायचा की CASH घ्यायची
यावर विचार सुरु आहे

अरे हो
तुझा तर माझ्यावर
कोनताही खर्च नसेल
कारन पर्स नेहमी घरी विसरने
तुझे आजही सुटले नसेल

तुझ्याकडे मी दिलेला
माझा फोटो मला हवा आहे
मुलींना IMPRESS करायला
तोच तर एक दुवा आहे

तुझ्याकडुन मिळालेल्या सर्वच वस्तुंचा
माझ्या पुढच्या प्रेमावर मी वर्षाव करील
तुला जसे PROPOSE केले होते
तसेच मी तिला पन करील

म्हनुन मला माझे
सर्व तु परत कर
मला अजुन एक मुलगी पटवायला
माझ्यासाठी प्रार्थना कर

तुझे प्रेम संपल्यावर
दुसरे प्रेम मी शोधतो आहे
तुझ्या नंतर मी आता
दुसरी मुलगी शोधतो आहे
तुझ्या नंतर मी आता
दुसरी मुलगी शोधतो आहे ……………

कुद्ळ विजय

Related Posts:

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

स्वप्नात येते ती पोरगी दररोज

अशी असावी ती

Leave a Reply

 

__._,_.___
Recent Activity:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Group Policies (Amended March 04, 2007)

1) All mails are subjected to moderation. This may cause some trivial delay in posting your mails. Please bear with us.

2) Please do not post any advertisements (matrimonial ads, mails publicizing other groups etc.) on this group.

3) Please be cautious while sending any attachments or forwards. When you send forwards, we request you to retain only the relevant content of the mail, which you are forwarding. Also edit the subject giving a proper subject to the mail discarding unwanted matter. This will make the mail neat and legible.

4) Appreciation of mails sent by members should be directed to the senders personal email address and not on the group.

5) Not all forwards will be approved. Only forwards with some novelty will be approved. To give an example, forwards containing PowerPoint slides. Some slides contain only sceneries, pictures of cute dogs/ cats, babies, mountains, flowers etc. Such forwards will not be approved.
.

__,_._,___

No comments:

Post a Comment