Thursday, December 29, 2011

[--{--AHO:8488--}--] सर्व राजकीय पक्ष, पत्रकार, विचारवंत यांचे खरे चेहरे उघड

आण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाने  सर्व राजकीय पक्ष, पत्रकार, विचारवंत यांचे खरे चेहरे उघड झाले....

१.ज्या शिवसेनेने आता पर्यंत केवळ राडेबाजी केली त्या  शिवसेनेला आण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाने  लोकशाहीला धोका आहे अशी जाग आली .
शिवसेना आणी लोकशाही यांचा लांबून तरी काय समंध आहे का?
२.गेली १० वर्षे शिवसेना आणी पत्रकार कुमार केतकर हे एकमेकांना शिव्या देत होते.त्याच कॉंग्रेसला विकल्या गेलेल्या  कुमार केतकर याने शिवसेना कशी लोकशाहीवादी आहे हे सांगून शिवसेनेच्या अभिनंदांचा ठराव आझाद मैदानावर केला
३.स्टार माझा आणी त्याचा संपादक राजीव खांडेकर हा पत्रकार आहे कि कॉंग्रेस चा नेता हेच लोकांना समजत नाही.गेली ३ महिने हा हरामखोर स्टार माझा आणी त्याचा संपादक राजीव खांडेकर रोज आण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाने  देश कसा तुटणार आहे हे बोंबलत होते 


--
-----------------------------
Rules of the Group:
-----------------------------
1. Please do not forward SPAM or Advertisement.
2. Do not dispute in terms of sex, cast, creed or religion.
3. Use of abbusive words is strictly prohibited.
4. No Adult Stuffs should be Posted in this Group.
5. Any views or opinions presented in this email are solely those of the author and do
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "aurangabadhangout" group.
 
To post to this group, send email to aurangabadhangout@googlegroups.com
 
To unsubscribe from this group, send email to aurangabadhangout-unsubscribe@googlegroups.com
 
For more options, visit this group at http://groups.google.co.in/group/aurangabadhangout
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

No comments:

Post a Comment